Snář

Snář (výklad snů nebo též oniromancie) je formát interpretace snů, který se zabývá zkoumáním významu snů a jejich možným vlivem na život jednotlivce. Snář může být kniha nebo jiný pramen informací, který se snaží dešifrovat různé symboly, situace a události ve snu a předpovídat jejich možný význam či vliv na budoucnost člověka.

Fotografie snář

Historie snáře

  • Starověká civilizace: Interpretace snů má dlouhou historii a vyskytovala se v různých formách v různých kulturách. Například starověcí Egypťané, Babylóňané, Řekové a Římané měli své vlastní metody výkladu snů, které byly spojeny s náboženskými a kulturními předpoklady tehdejší doby.
  • Středověk a renesance: Během středověku a renesance byly v Evropě snáře často spojovány s alchymií a mystikou. Byly psány knihy, které se pokoušely rozluštit sny a předvídat jejich vliv na fyzické a mentální zdraví jednotlivce.

Moderní výklad snů

  • Psychologický přístup: Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy, a Carl Jung, švýcarský psycholog, přinesli nový pohled na výklad snů. Freud tvrdil, že sny jsou odrazem nevědomých myšlenek a tužeb, zatímco Jung vnímal sny jako způsob, jak vyjádřit archetypální symboly a znaky kolektivního nevědomí.
  • Symbolický význam: Mnoho moderních snářů se zabývá interpretačními technikami, které se soustředí na symboliku snů a pokouší se dešifrovat různé obrazy a události ve snu. Tyto symboly jsou často interpretovány v kontextu osobních zkušeností a emocí jednotlivce.

Výklad snů je fascinující oblastí zájmu pro mnoho lidí, kteří se zajímají o porozumění lidské psychiky a podvědomí. I když existuje mnoho různých interpretací, každý sen může mít individuální význam pro každého člověka a může být ovlivněn jeho životními zkušenostmi a emocemi. Je to subjektivní proces, který může být různý pro každého jednotlivce.

ZDROJ: WWW.KRASNESNY.CZ/SNAR

Cestování
Cestování je předmětem snů mnoha lidí a jeho význam může být velmi různorodý
Fantazie
Někdy se člověku zdají úplné nesmysly
Had
Had se ze zvířat objevuje v lidských snech zcela nejčastěji
Létání
Mnoha lidem se zdá o létání, přičemž někdy je to příjemné, nebo naopak děsivé
Nereálné věci
Občas jsou ve snech zcela nereálné věci, které se jen těžko chápou
Noční můra
Noční můra je pro snář z hlediska obsahu vděčným tématem
Ovládání snů
Ovládání snů je při dobrém cviku možné
Pád
Pád je ve snech častým jevem
Řízení automobilu
Řízení automobilu v rámci snění souvisí s kontrolou nad vlastním životem
Zlé sny
Někdy se člověku zdají nepříjemné a prapodivné zlé sny

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU AMFT.CZ